Meerlaagsveiligheid

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

Meerlaagsveiligheid

september 19, 2019 Uncategorized 0

De Nieuwe Linge wordt breder en dieper uitgegraven dan de huidige bovenloop van de Linge en met de gewonnen aarde (klei en veen) kunnen aan weerszijden 2,5 m. hoge dijken worden gelegd. Deze 2,5 m. hoge dijken dijken dienen er voor om de Nieuwe Linge bevaarbaar te maken en om kilometers vluchtheuvels en -route te creeëren bij overstroming. De dijken worden dan ook voorzien van ventpaden voor fietsers, wandelaars, paarden en voor auto’s met ontheffing. Met deze dijken implementeren wij een meerlaagsveiligheid in het gebied.

Ook een inundatiegebied maakt deel uit van dit plan waarbij ik alle bewoners, bedrijven en boeren in het Rivierenland bescherm tegen hoogwater op de Waal en de Rijn. Dit inundatiegebied van bijna 2 km2 met een opslag capaciteit van 2.000.000 liter water wil ik op de Linge tussen Angeren, Boerenhoek, Flieren, Zandvoort, Zandheuvel, Haalderen, Klein Baal en Baal creëren.