Meerlaagsveiligheid

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

De combinatie van bescherming en beheersing staat ook wel bekend als meerlaagsveiligheid. Er zijn drie lagen:

De eerste laag, bescherming, is gericht op het voorkomen van overstromingen door dijken en waterkeringen.

Met de tweede laag, ruimtelijke inrichting, kan de impact van een overstroming worden verminderd door een robuustere inrichting van het stedelijk gebied en van vitale en kwetsbare fruncties.

De derde laag, rampenbeheersing, is gericht op het voorbereiden op en beheersen van overstromingen door voorlichting, crisismanagement en evacuatie.