I. Veiligheid

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

Wij willen de bewoners, de boeren en het bedrijfsleven beschermen tegen overstroming door de Linge 25-40 km langer te maken en zo bij hoogwater meer water te kunnen bergen. 

Overstromingen

Zo kunnen wij samen overstromingen in rivierenland voorkomen. Zelf moest ik, in januari 1995 samen met mijn ouders en 250.000 anderen mensen, evacueren vanwege de hoge waterstand van de Rijn, Maas en Waal.

Ruimte voor de rivier

Om dit soort rampen te voorkomen zijn in de jaren daarna alle dijken aan de route verstevigd en verhoogd en op 34 plekken in Nederland zijn uiterwaarden verkleind om de rivier meer ruimte te geven. Op www.ruimtevoorderivier.nl/projecten/ vindt u alle projecten.

Meerlaagsveiligheid

De Nieuwe Linge wordt breder en dieper uitgegraven dan de huidige bovenloop van de Linge en met de gewonnen aarde (klei en veen) kunnen aan weerszijden 2,5 m. hoge dijken worden gelegd. Deze 2,5 m. hoge dijken dijken dienen er voor om de Nieuwe Linge bevaarbaar te maken en om kilometers vluchtheuvels en -route te creeëren bij overstroming. De dijken worden dan ook voorzien van ventpaden voor fietsers, wandelaars, paarden en voor auto’s met ontheffing. Met deze dijken implementeren wij een meerlaagsveiligheid in het gebied.

Droge voeten

Om alle bewoners Rivierenland te beschermen tegen hoogwater op de Waal en de Rijn wil ik op de Linge tussen Angeren, Boerenhoek, Flieren, Zandvoort, Zandheuvel, Haalderen, Klein Baal en Baal een inundatiegebied creëren van bijna 2 km2 met een opslag capaciteit van 2.000.000 liter water.

Publicaties

Het geld bij waterschap is op dijkverzwaring wordt uitgesteld