II. Economie

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

Wij willen de economie versterken en het land beter voeden door de Linge 25-40 km langer te maken en zo meer bewoners, ondernemers en agrariërs met elkaar te verbinden.

25-40 km meer Linge

Het oostelijke deel van de Linge is een kanaal dat in 1254 is gegraven en in een kaarsrechte lijn van Doornenburg tot Tiel loopt (zie blauwe lijn). In de 13e eeuw, in 1952-1953 bij de verbreding van de Linge en in 1995 bij de aanleg van de betuwelijn heeft men ervoor gekozen om de Linge altijd ver buiten de bebouwde kom te laten lopen. Wij willen de Linge juist naar de inwoners, bedrijven en agrariërs toebrengen door er 25 tot 40 km extra brede (20-25 m.) waterweg (zie rode lijn) aan toe te voegen en de Linge meanderend dicht langs bestaande woonhuizen, bedrijfspanden en boerderijen te laten lopen. Daarmee verbindt de Linge echt mensen!

Meanderend

De 25 – 40 km nieuwe waterweg zal met veel bochten al meanderend van dorpen langs afgelegen boerderijen naar steden en bedrijventerreinen gaan. Bij het bepalen van de route willen wij zoveel mogelijk mensen insluiten. Door op de Nieuwe Linge de 14 stuwen te vervangen door 2 sluizen en de rivier te laten meanderen halen wij de snelheid eruit waardoor wij de Nieuwe Linge een stuk breder kunnen maken ten behoeve van een betere doorvaarbaarheid.

Kansen voor agrariërs

Doordat de Nieuwe Linge tenminste 25 km extra waterweg heeft, krijgt de Linge net als in de benedenloop tussen Tiel en Gorinchem een veel hogere waterberging waardoor in de winter bij hoog water en veel regen het overtollige water in het gebied en de rivieren de Rijn en Waal kan worden opgevangen op de Nieuwe Linge en in de zomer bij droogte is er net als in de benedenloop van de Linge voldoende water voor waterintensief beheer van vee, sierteelt en groente- en fruitgewassen. Nu voorkomen wij daarmee niet alleen overstromingen maar bij meer waterberging ontstaan er ook talloze kansen voor agrariërs en andere ondernemers. In het onderstaande schema ziet u hoeveel liter water dieren, notenbomen, fruitbomen en groenteplanten per 1 gram gewicht gebruiken.

Nieuwe bouwlocaties aan de Linge

Door de 25 – 40 km nieuwe waterweg ontstaan aan weerszijden van de Nieuwe Linge nieuwe bouwlocaties waar inwoners vanuit het gebied decennia lang – en aan als het aan ons ligt straks de mooiste rivier van Nederland – nieuwe woonhuizen, bedrijfspanden en boerderijen kunnen bouwen. Zo komt de Nieuwe Linge geleidelijk binnen de bebouwde kom te liggen en kunnen de bewoners de Nieuwe Linge in hun harten insluiten.

Krimp en vergrijzing

De gemeenten aan de bovenloop kennen tot 2030 geen bevolkingskrimp wel zien wij een forse toename in de vergrijzing. Mogelijk dat de Nieuwe Linge deze ontwikkeling kan afremmen of zelfs tegen gaan. In de onderstaande tabel zie je de verschillen.

Aantal inwoneers, huishoudens en vergrijzing 2015-2030

Droge voeten

Om alle bewoners Rivierenland te beschermen tegen hoogwater op de Waal en de Rijn wil ik op de Linge tussen Angeren, Boerenhoek, Flieren, Zandvoort, Zandheuvel, Haalderen, Klein Baal en Baal een inundatiegebied creëren van bijna 2 km2 met een opslag capaciteit van 2.000.000 liter water.