Waterberging

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

De Nieuwe Linge kan niet alleen een grote rol spelen bij dreigende overstromingen door in de winter extra water op te nemen van de Waal en de Rijn maar de Nieuwe Linge kan zo ook meer water bergen. Dit water kan in de zomer weer gebruikt worden in tijden van droogte toch de gewassen en het vee te kunnen blijven voeden. Dit laatste wordt steeds belangrijker omdat Nederland met steeds langere periode van droogten te kampen heeft en op steeds meer plekken langs de Linge waterintensieve sierteelt wordt geteeld. Bij een diepte van gemiddeld 3 meter, een breedte van 20 meter en een lengte van 25 km krijgt de Linge er 1.500.000.000 liter bergingscapaciteit erbij.