III. Biodiversiteit

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

en wij willen dieren en planten meer de ruimte geven door de rivier dieper, breder en met meer bochten te maken met aan weerszijden veel bloemhoudende struiken en notenbomen.

Meer rivier

Door aan de gekanaliseerde bovenloop meer waterweg en bochten toe te voegen krijgt het land, de dieren en de planten veel meer water, beschutting en variëteit en dit zal ten goede komen aan het land, de wilde dieren en de planten. Door de Nieuwe Linge ook aanzienlijk breder (gemiddeld 20m.) en dieper (gemiddeld 3m.) te graven kan men met minder stuwen uit. De klei en leem dat bij het uitgraven wordt gewonnen kan gebruikt worden om rond de Nieuwe Linge 2,5 meter hoge dijken te creëren. Dit bevorderd ook de bevaarbaarheid voor kano en kayaks, roeiboten en sloepen en lage boten in grote delen van de Nieuwe Linge.

Bomen en struiken

Vervolgens willen wij aan de Nieuwe Linge veel eetbare notenbomen zoals de walnoot, de tamme kastanje, de eikenboom en beukennoot en veel bessenstruiken zoals de lijsterbes, de vogelkers en de sleedoorn planten. Deze bomen en struiken dragen allemaal kleurige knoppen en geurige bloesems in de lente en geven verkoelende schaduw tijdens de zomer. Ze trekken veel vogels, kleine dieren en insecten als vlinders en bijen aan die op zoek zijn naar voedsel, beschutting en een geschikte nestplaats. Vooral bomen en struiken met een dichte takkenstructuur, een ruwe schors, bloemen en eetbare vruchten zijn aantrekkelijk voor dieren. De inheemse Zomereik heeft bijvoorbeeld een nauwe relatie met wel 400 diersoorten.

Plantensoorten

Aan de bovenloop vind je verder veel minder plantensoorten terug dan aan de benedenloop. Zo zijn paddenstoelen en mossen heel erg schaars. Verder vind je hier ook ook veel minder verschillende soorten vaatplanten (kruiden, bomen, grassen) en sporenplanten (wolfsklauwen, varens, paardenstaarten). Dit komt omdat er rond de huidige Linge weinig beschutte plaatsen zijn. De wind heeft vrij spel waardoor je bepaalde agressieve plantensoorten veel ziet en naar de wat kwetsbaarder plantensoorten moet je echt naar op zoek.

Vogels, insecten en kleine dieren

Deze bloem houdende bomen en planten zien en geuren niet alleen aantrekkelijk voor de mens maar zijn ook een weldaad voor vogels, insecten en kleine dieren. Nectarrijke bloemen trekken insecten aan die op hun beurt weer worden gegeten door vogels en bloemzaden zijn een lekker maaltje voor vogels, eekhoorns, egels, vossen en spitsmuizen.

Watervogels en vissen

Op en in het water vind je verder ook weinig watervogels (eenden, meerkoeten, zwanen, etc) en vissen. Dat laatste komt omdat dit deel van de Linge ondiep is en overal stuwen kent waardoor dieren in het water zich niet vrij kunnen bewegen.