Onderzoek

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

De bovenloop van de Linge (blauw) van Doornenburg tot Tiel loopt in de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Neder-Betuwe veelal als een recht kanaal (afwatering) ver buiten de bebouwde kom. Wij willen de rond 1254 gekanaliseerde Linge dichter bij de inwoners, bedrijven en boerderijen brengen door daar waar mogelijk de Nieuwe Linge (rood) 25 tot 40 km uit te breiden en deze slingerend langs de bebouwde kom te laten gaan.

Dit kan helpen om Nederland veilig te houden bij hoog water en op de extra kilometers kunnen wij in de winter meer water op slaan en dit water kan in de zomer weer gebruikt worden om vee en gewassen te voeden.

I. Veiligheid

Wij willen de bewoners, de boeren en het bedrijfsleven beschermen tegen overstroming door de Linge 25-40 km langer te maken en zo bij hoogwater meer water te kunnen bergen. 

II. Economie

en wij willen de economie versterken en het land bij droogte beter voeden door de Linge dichter langs de bestaande woonhuizen, boerderijen en bedrijventerreinen te laten gaan. 

III. Biodiversiteit

en wij willen dieren en planten meer de ruimte geven door de rivier dieper, breder en met meer bochten te maken met aan weerszijden veel bloemdragende struiken en notenbomen. 

IV. Recreatie

en wij willen recreatie en toerisme bevorderen door de Linge bevaarbaar te maken door de 14 stuwen te vervangen door 2 sluizen en een fiets- / wandelpad langs de Linge aan te leggen.