Bevaarbaarheid

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

Doelstelling is om de Nieuwe Linge 20-40 m. breed te maken en van de opgegraven klei en leem aan weerszijden 2,5 m. hoge dijken aan te leggen waarover vervolgens weer 3,5 m. (vanaf het water gemeten) hoge bruggen over komen te liggen om de doorvaarbaarheid te verhogen.

Niet bevaarbare deel van de Linge

De Linge begint bij  Doornenburg waar water ingelaten kan worden vanuit het Pannerdensch kanaal. Vervolgens stroomt de Linge door de Over- en Neder-Betuwe richting Tiel. De Linge is in dit deel gekanaliseerd en is de centrale ader voor aan- en afvoer van water. Door de dertien stuwen in dit deel is de Linge niet bevaarbaar.

Het gaat om de volgende stuwen (van rechts naar links):
Krakkendel, Kraaienstraat, Karbruggen, Rijksweg A325, Hollanderbroek, Muskushouw, Aftakking, Opheusden, Pottum, Syphon ARK, Thedingsweerd, Pijpenkast en Julianastuw

Sluizen ipv stuwen

Verder worden alle 14 stuwen uit de route gehaald en vervangen door twee sluizen. De huidige 14 stuwen zijn nodig om het hoogteverschil van Doornenburg +10m. NAP tot aan Tiel +3m. NAP op te vangen.

Amsterdamse Rondvaartboten

“Amsterdamse Rondvaartboten” zijn max. 1.80 m. hoog vanaf het wateroppervlakte vanwege de vele lage bruggen in Amsterdam.