Stuwen

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

Verder willen wij alle 13 stuwen uit de route halen en vervangen door drie of vier sluizen. De huidige 13 stuwen zijn nodig om het hoogteverschil van Doornenburg +10m. NAP tot aan Tiel +3m. NAP op te vangen.

Het gaat om de volgende stuwen (van rechts naar links):
Krakkendel, Kraaienstraat, Karbruggen, Rijksweg A325, Hollanderbroek, Muskushouw, Aftakking, Opheusden, Pottum, Syphon ARK, Thedingsweerd, Pijpenkast en Julianastuw

Niet bevaarbare deel van de Linge

De Linge begint bij  Doornenburg waar water ingelaten kan worden vanuit het Pannerdensch kanaal. Vervolgens stroomt de Linge door de Over- en Neder-Betuwe richting Tiel. De Linge is in dit deel gekanaliseerd en is de centrale ader voor aan- en afvoer van water. Door de dertien stuwen in dit deel is de Linge niet bevaarbaar.

Bevaarbaar deel van de Linge

De Linge gaat onder het Amsterdam-Rijnkanaal door en volgt haar natuurlijke loop door de Culemborger- en Tielerwaarden richting Gorinchem. Vanaf Geldermalsen komen er geen stuwen meer voor in de Linge. Dit deel is bevaarbaar voor beroeps- en recreatievaart. Naast de aan- en afvoerfunctie heeft de Linge  hier ook een boezemfunctie; dat wil zeggen dat bij extreme neerslag hier water van het omliggende gebied kan worden geborgen.