Watervogels

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

Op en in het water vind je verder ook weinig watervogels (eenden, meerkoeten, zwanen, etc).