Video Nieuwe Linge

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

Dit is de voorgestelde route met 40 km extra waterweg waarbij de Nieuwe Linge zo dicht mogelijk langs de bebouwde, bedrijventerrein en boerderijen loopt.