Streefpeilenplan

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

Gebied

Het gebied bestaat uit de Linge (inclusief het Kanaal van Steenenhoek), de Zouweboezem en het Merwedekanaal. Het ligt in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Niet bevaarbare deel van de Linge

De Linge begint bijĀ  Doornenburg waar water ingelaten kan worden vanuit het Pannerdensch kanaal. Vervolgens stroomt de Linge door de Over- en Neder-Betuwe richting Tiel. De Linge is in dit deel gekanaliseerd en is de centrale ader voor aan- en afvoer van water. Door de dertien stuwen in dit deel is de Linge niet bevaarbaar.

Bevaarbaar deel van de Linge

De Linge gaat onder het Amsterdam-Rijnkanaal door en volgt haar natuurlijke loop door de Culemborger- en Tielerwaarden richting Gorinchem. Vanaf Geldermalsen komen er geen stuwen meer voor in de Linge. Dit deel is bevaarbaar voor beroeps- en recreatievaart. Naast de aan- en afvoerfunctie heeft de LingeĀ  hier ook een boezemfunctie; dat wil zeggen dat bij extreme neerslag hier water van het omliggende gebied kan worden geborgen.Bij Gorinchem sluit het Merwedekanaal, dat begint bij Vianen, aan op de Linge die vervolgens overgaat in het Kanaal van Steenenhoek. Bij Meerkerk heeft de Zouweboezem een verbinding met het Merwedekanaal en maakt dus ook onderdeel uit van het Lingesysteem. Het eindpunt van de Linge is het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam waar het overtollige water naar de Merwede wordt afgevoerd.

Het gebied van de Linge bestaat niet alleen uit de rivierloop en de kanalen maar ook uit aangrenzende terreinen met landbouw, natuur en hier en daar bebouwing. Deze gebruiksfuncties zijn direct afhankelijk van het peil van de Linge.

Herziening

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 3 oktober 2017 het streefpeilenplan Lingesysteem vastgesteld. Het streefpeilenplan is hiermee op 4 oktober 2017 in werking getreden. Het streefpeilenplan Lingesysteem zal geldig zijn tot de volgende herziening, naar verwachting in 2027.