Overstromingen

Van verlaten kanaal naar levendige rivier

De 25 tot 40 km extra waterweg biedt verder de kans om bij hoogwater in de winter extra water op te nemen en zo kunnen wij samen overstromingen in rivierenland voorkomen. Zelf moest ik, in januari 1995 samen met mijn ouders en 250.000 anderen mensen, evacueren vanwege de hoge waterstand van de Rijn, Maas en Waal. Om dit soort rampen te voorkomen zijn in de jaren daarna alle dijken aan de route verstevigd en verhoogd en op 34 plekken in Nederland zijn uiterwaarden verkleind om de rivier meer ruimte te geven. Op www.ruimtevoorderivier.nl/projecten/ vindt u alle projecten.